CZEN
envimet home

Alternative content

Get Adobe Flash player

 

Dálkový průzkum ovzduší a sběr meteorologických dat se stal dostupnějším s využitím rychlejších počítačů a nových vědeckých poznatků a metod. Tyto nové metody měření poskytují jedinečnou možnost získání úplných informací o stavu ovzduší bez rušivých vlivů a v přirozených situacích. Dálkový průzkum poskytuje možnost měření toxických plynů meteorologických dat ve velkých výškách a široké ploše. EAS Envimet byla v roce 1995 mezi prvními společnostmi v Evropě, která si uvědomila rostoucí význam těchto nových technologií a jejich dopad na každodenní život a proto vytvořila samostatné oddělení pro dálkový průzkum kvality ovzduší. Dálkový průzkum ovzduší je aplikován v monitorování emisí motorových vozidel (RSD4000 Accuscan), sledování kvality ovzduší (DOAS), detekci blesků (SAFIR) a měření větru a výšky mraků (SODAR-RASS).

 
 
Budoucí řešení pro současnost | Kontaktujte nás
EN